Nieuw KB - Nouveau AR


20 Feb
20Feb

Onze organisatie heeft er bij de Overheid op aangedrongen om de controles niet meteen na 1/1/2019 te laten aanvangen . We vreesden dat niet iedereen tijdig zou zijn klaar geweest .We hebben geen bevestiging gekregen dat er uitstel zou worden verleend . We vermoeden echter dat de controles eerstdaags zullen aanvatten en dat de Overheid ons dit gering uitstel in controle heeft toegestaan om te getuigen van " redelijk bestuur " . Wanneer wij hierover enig bericht ontvangen zullen wij niet nalaten het u onmiddellijk te melden .

Notre organisation a insisté auprès des autorités pour que les contrôles n'entament pas directement au 1/1/2019. Nous craignions en effet que tout le monde ne soit pas prêt à temps. Nous n'avons reçu aucune confirmation qu'un tel report serait octroyé. Nous supposons toutefois que les contrôles commenceront bientôt et que les autorités nous ont accordé ce report limité comme signe de "gestion raisonnable". Dès que nous recevrons une notification à ce sujet, nous ne manqueront pas de vous en informer directement.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING