Procedure voor de Raad van State loopt door!


30 May
30May

Beste leden, 

Het nieuw koninklijk besluit ('KB') van 24 september 2017 verstrengt de voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra. Febelsol heeft een procedure opgestart bij de Raad van State om dit KB van 24 september 2017 te vernietigen. De Raad van State is het bestuurlijk rechtscollege dat koninklijke besluiten kan schorsen en/of vernietigen als die besluiten niet in overeenstemming zijn met  hogere wetgeving. 

De procedure voor de Raad van State bestaat uit twee luiken: enerzijds een vordering tot schorsing en anderzijds een vordering tot vernietiging.

Met de vordering tot vernietiging vraagt Febelsol aan de Raad van State om het KB van 24 september 2017 te vernietigen, dit op basis van drie argumenten. Ten eerste is het finaal ontwerp van het KB van 24 september 2017 niet voorafgaandelijk voor advies voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State, terwijl dit bij wet is verplicht. Ten tweede is niet de federale regering maar wel de Vlaamse regering bevoegd om dit koninklijk besluit aan te nemen. Ten derde druist het KB van 24 september 2017 in tegen het Europees recht inzake vrij verkeer, omdat de Belgische federale regering technische voorschriften oplegt aan de zonnebanken die veel strenger zijn dan de Europese geharmoniseerde normen.

De behandeling van een vordering tot vernietiging bij de Raad van State duurt ongeveer twee jaar. Totdat de Raad van State een arrest velt waarin het KB van 24 september 2017 wordt vernietigd, blijft dit KB in principe gelden. Een verzoekende partij kan daarom vragen via een vordering tot schorsing dat een koninklijk besluit voorlopig zou worden geschorst in afwachting van het arrest over de vordering tot vernietiging. De Raad van State schorst een besluit alleen als de situatie zo spoedeisend is dat de verzoekende partij niet kan wachten tot na de behandeling van de vordering tot vernietiging.

Om het KB van 24 september 2017 te schorsen in afwachting van een arrest over de vordering tot vernietiging, heeft Febelsol dan ook een vordering tot schorsing ingesteld.

De Raad van State heeft zich in het arrest nr. 241.331 van 27 april 2018 uitgesproken over die vordering tot schorsing. De Raad weigert om het KB van 24 september 2017 te schorsen in afwachting van een uitspraak over de vordering tot vernietiging. De Raad was niet overtuigd dat de zaak zo spoedeisend is dat de gewone behandeling van de vordering tot vernietiging niet kan worden afgewacht.

In het arrest van 27 april 2018 spreekt de Raad van State zich alleen uit over de spoedeisendheid van de vordering tot schorsing. De Raad heeft de drie inhoudelijke argumenten van Febelsol nog niet beoordeeld.

Febelsol vraagt nu aan de Raad van State om de procedure voort te zetten en zich uit te spreken over haar inhoudelijke bezwaren. De Raad van State zal bijgevolg nog moeten besluiten of het KB van 24 september 2017 in overeenstemming is met de hogere wetgeving.

Het KB van 24 september 2017 blijft voorlopig gelden omdat de Raad van State het KB niet heeft geschorst in afwachting van een arrest over de vordering tot vernietiging. Alle zonnecentra moeten het KB van 24 september 2017 dan ook correct naleven in afwachting van een uitspraak over de vordering tot vernietiging.

------------------------

Geachte  leden ,

Bovenstaand bericht werd opgemaakt  door het advocatenkantoor dat voor FeBelSol de procedure voert .

Ik hield echter aan toch nog enkele kanttekeningen toe te voegen .

De stappen die we in laatste maanden hebben ondernomen waren noodzakelijk en de procedure werd ingezet vanaf het ogenblik dat dit wettelijk  kon .We hebben geen tijd verloren , maar een procedure voor de Raad Van State kost niet alleen veel geld maar ook enorm veel tijd . Zodoende zal de uitspraak ten gronde worden gedaan wanneer het bewuste KB reeds een jaar in voege zal zijn getreden . We willen U allen dan ook verzoeken alle in het KB gestelde regels in afwachting van de definitieve uitspraak te respecteren .Tot dan zullen wij U van elke evolutie in dit dossier op de hoogte houden .

We hebben zoals gesteld al wat wettelijk mogelijk was tot op heden gedaan . Wij geven echter niet op en gaan door tot het desnoods bittere einde . Onze toekomst staat hier zeer ten onrechte op het spel .

Wij blijven samen met het kantoor dat onze verdediging op zich nam en neemt geloven in de goede afloop .

Blijf samen met ons verder strijden tegen elke mogelijke aanslag op ons beroep . Alleen samen staan we sterk .


Dank voor Uw steun .

Wouter Lobbestael

VZW FeBelSol

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING